Kaukolämpö – hinta ja sopimusehdot

Uusiutuvalla polttoaineella kaukolämpöä tuottava ja teollisuuden prosessilämpöä hyödyntävä Paraisten Kaukolämpö Oy pitää kaukolämpömaksunsa jatkossakin edullisena.

Paraisten Kaukolämpö Oy:n hinnoittelu perustuu kolmeen tariffipohjaiseen maksuun:

Liittymismaksu on kertaluonteinen maksu, jonka asiakas maksaa liittyessään kaukolämmön piiriin. Maksulla katetaan kiinteistön kaukolämpöliittymän rakentamiskustannuksia. Liittymismaksu määräytyy asiakkaan sopimusvesivirran mukaan tariffin perusteella. Paraisten Kaukolämpö Oy arvioi kunkin kiinteistön liittämisen mahdollisuuden kaukolämpöverkostoon aina erikseen. Liittämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kiinteistön etäisyys kaukolämpöverkosta, muu alueella oleva liittymispotentiaali ja alustava liittymisaikataulu. Mikäli asiakas esimerkiksi laajentaa kiinteistöään ja lämmityksen tarve lisääntyy, kaukolämpöliittymää voidaan suurentaa lisäliittymällä tai olemassa olevan liittymän suurentamisella.

Perusmaksu on vuotuinen kiinteä tariffiin perustuva maksu, joka määräytyy asiakkaan sopimusvesivirran mukaan. Perusmaksu veloitetaan laskutuskausittain. Mikäli asiakas esimerkiksi suorittaa kiinteistössään merkittäviä lämmitystarpeeseen liittyviä muutoksia tai korjauksia, kannattaa olla yhteydessä lämpöyhtiöön sopimusvesivirran tarkistamiseksi.

Energiamaksu on tariffiin perustuva maksu, joka peritään kulutetusta energiamäärästä (MWh) kiinteistöön asennettavan energiamittarin lukemien perusteella. Energiamäärämittarit etäluetaan kymmenen kertaa vuodessa, siten että kesäkaudella kaksi kalenterikuukautta on kahdesti samassa luennassa. Energiamaksu ei ole riippuvainen asiakkaan sopimusvesivirrasta. Yksikköhinta on kaikille sama. Energiamaksu määräytyy kaukolämpöenergian tuotantokustannusten perusteella.

Palveluhinnasto 1.3.2021

hinta
alv 0 %
hinta
alv 24 %
1. Mittarin luku asiakkaan pyynnöstä:  Asiakas lukee mittarin/mittarit, ellei mittari ole kaukoluettu tai muuta ole sovittu. Mikäli asiakas haluaa erillisen luennan, siitä veloitetaan palvelumaksuhinnaston mukaan 50,00 € 62,00 €
2. Maksumuistutus (arvonlisäveroton) 5,00 €
3. Lämmöntoimituksen keskeyttäminen/ uudelleen aloittaminen (lämmönkäyttömahdollisuuden ylläpito): Lämmöntoimituksen keskeyttäminen ja/tai uudelleen aloittaminen, maksuhäiriön johdosta, asiakkaan pyynnöstä tai muuten asiakkaasta johtuvasta syystä. Mikäli asiakas haluaa aloittaa kaukolämmön käytön uudelleen, keskeytysajasta peritään normaali perusmaksu (tai uusi liittymismaksu jos se on asiakkaalle edullisempi). 150,00 €/ toimenpide 186,00 €/ toimenpide
4. Muista palveluista peritään tuntiveloitushinta:
- perusmaksun (sopimusvesivirran) tarkistaminen kesken lämmityskauden asiakkaan pyynnöstä
- asiakkaan omaan seurantaan käytettävien lisälaitteiden asennus
- mittareiden tarkistus, jos se lämmöntoimitusehtojen kohdan 6.6 mukaan tulee asiakkaan maksettavaksi
45,00 € /alkava tunti 55,80 € /alkava tunti

Sopimusehdot

Tutustu tarkemmin Paraisten Kaukolämmön sopimusehtoihin, se sisältää tietoa:

 • Kaukolämmön sopimusehdoista
 • Lämpösopimuksen tekemisestä
 • Lämmön siirtämisestä asiakkaalle ja lämmön laadusta
 • Asiakkaan käyttöön varatusta sopimusvesivirrasta
 • Lämmönmyyjän johdoista ja laitteista
 • Asiakkaan kaukolämpö- ja lämmityslaitteista
 • Lämmön mittaus ja laskutus käytännöistä
 • Vakuuksista
 • Sopimuksen siirrosta
 • Lämmöntoimituksen keskeytyksistä asiakkaasta johtuvista syistä
 • Kaukolämpöverkkoon liittämisen ja lämmöntoimituksen aloittamisen viivästyksestä
 • Lämmöntoimituksen virheistä, niistä ilmoittamisesta ja hinnanalennuksista
 • Vahinkojen korvaamisesta
 • Lämpösopimuksen päättymisestä
 • Sopimusehtojen ja hintojen muuttamisesta
 • Riitojen ratkaisemisesta