DEJOUR - PÄIVYSTÄJÄ

040 569 2622

Paraisten Kaukolämpö Oy - Pargas Fjärrvärme

Keskeytykset

Paraisten Kaukolämpö Oy tiedottaa tällä sivulla keskeytyksistä kaukolämmön jakelussa. Keskeytykset ovat yleensä alueellisia ja hetkellisiä eivätkä näin ollen vaikuta koko kaukolämpöverkostoon samanaikaisesti. Keskeytyksien yleisimmät syyt ovat mm. parannustyöt kaukolämpöverkostoon, uusien asiakkaiden liittäminen verkostoon sekä vuotojen korjaukset!