DEJOUR - PÄIVYSTÄJÄ

040 569 2622

Paraisten Kaukolämpö Oy - Pargas Fjärrvärme

Varmatoiminen ja vakaa biolämpölaitos
 – edullista kaukolämpöä jo vuodesta 1981

Paraisten Kaukolämpö Oy käyttää pääpolttoaineenaan metsähaketta. Hiilineutraali bioenergiaa hyödyntävä biolämpölaitoksemme toimii aina vastuullisesti ja luotettavasti.

  • Paraisten Kaukolämpö Oy perustettiin 27.4.1981.
  • vuonna 2021 yhtiöllä on 182 kiinteistöä liitettynä kaukolämpöverkkoonsa
  • verkon kokonaispituus on noin 30 km
  • liittymisteho yhteensä noin 22 MW

Hallinto

Toimitusjohtajana toimii DI Manne Carla, puh. 040 488 5670. 
DI Mika Laaksonen toimii yhtiön käyttöpäällikkönä, puh. 044 358 5923.
Prosessinhoitajina toimivat Stefan Hermansson ja Jonas Holmén.

Muut käyttöpalvelut ostetaan Paraisten kaupungilta ja yksityisiltä yrityksiltä. Kirjanpidon hoitaa Accountor Oy, joka on myös laatinut tilinpäätöksen.

Tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Oy, Jukka Korin, KHT

Paraisten kaupunki omistaa 100 % yhtiön osakekannasta

Hallituksen jäsenet:
Tarmo Tuominen, puheenjohtaja
Christel Sonntag, varapuh.joht.
Stig Engman
Mikaela Hampf
Jari Tschernij

Ota yhteyttä!

Paraisten Kaukolämpö Oy on vakavarainen yritys ja luotettava kaukolämmityksen tuottaja. Kerromme mielellämme lisää toimintatavoistamme ja biolämpölaitoksesta, olethan yhteydessä!