DEJOUR - PÄIVYSTÄJÄ

Vardagar - Arkipäivisin 07-16

 

 040 846 2184

 

Övrig tid - Muu aika

040 569 2622

Paraisten Kaukolämpö Oy - Pargas Fjärrvärme

Avbrott

Pargas Fjärrvärme Ab informerar på denna sida om avbrott i distributionen av fjärrvärme.

Avbrotten omfattar så gott alltid mindre områden och är bara tillfälliga.

Den vanligaste orsaken till avbrotten är oftast anslutning av nya kunder, förbättringsjobb eller reparationer av läckor i fjärrvärmenätet.

 

 • 30.10.2023 - Roald Von Schoultz
  Avbrottsmeddelande

  På grund av servicearbete på fjärrvärmenätet kan det förekomma avbrott i värmedistributionen under vecka 44, 30.10 – 3.11 2023. Avbrotten kan vara 1 – 4 timmar per dag.

  Vi beklagar eventuella olägenheter som detta kan medföra våra kunder. Mera information ges på telefonnumret 040 - 8462184.

  Läs mer
 • 07.11.2022 - Jonas Holmén
  Förbättringsarbeten utförs på fjärrvärmenätet mellan 8.11.2022 kl.8:00->kl.10:00

  Vi utför förbättrings arbeten på fjärrvärmelinjen vid Finnsementtis värmeväxlarhus. Tillgången till värme och varmt bruksvatten är avbruten under tiden för en del av fjärrvärmekunderna vid Malmnäs. Vi beklagar eventuella olägenheter detta innebär.

  Läs mer
 • 24.05.2022 - Jonas
  Fjärrvärmenätets förbättrings och utvidgningsarbeten 2022

  Vi utför förbättrings och utvidgningsarbeten på fjärrvärmenätet vid Parsby och skolgatan under sommaren 2022. Vi försöker minimera avrotten i fjärrvärmedistributionen som eventuelt kommer att ske vid ett senare tillfälle som vi dock kommer at meddela i god tid på förhand!

   

  Vi beklagar olägenheterna som arbeten medförsig för de som rör sig i tarfiken!

  Läs mer
 • 28.04.2021 - Jonas Holmén
  Inga störningar i fjärrvärmedistributionen!

  Inga störningar i fjärrvärmedistributionen!

  Läs mer
 • 26.04.2021 - Jonas Holmén
  Avbrott i fjärrvärmen på Kyrkgropsgänden!

  Vid Kyrkgropsgränden har påträffats en läcka i fjärvärmenätet som måste åtgärdas omedelbart 26.4 mellan kl.8:30-13:00. Vi beklagar eventuella olägenheter detta innebär!

  Läs mer