DEJOUR - PÄIVYSTÄJÄ

040 569 2622

Paraisten Kaukolämpö Oy - Pargas Fjärrvärme

Avbrott

Pargas Fjärrvärme Ab informerar på denna sida om avbrott i distributionen av fjärrvärme. Avbrotten omfattar så gott alltid mindre områden och är bara tillfälliga. Den vanligaste orsaken till avbrotten är oftast förbättringsjobb på fjärrvärmenätet, anslutning av nya kunder till fjärrvärmenätet eller reparationer av läckor.