EN SÄKERT FUNGERANDE OCH STABIL BIOVÄRMEANLÄGGNING – FÖRMÅNLIG FJÄRRVÄRME ALLTSEDAN ÅR 1982

Skogsflis är Pargas Fjärrvärme Ab:s huvudsakliga bränsle. Vår biovärmeanläggning som är koldioxidneutral och drivs med bioenergi fungerar ansvarsfullt och tillförlitligt.

  • Pargas Fjärrvärme Ab startade sin verksamhet 18.3.1982.
  • år 2021 var 182 fastigheter anslutna till bolagets fjärrvärmenät
  • nätets sammanlagda längd är cirka 30 km
  • anslutningseffekten är sammanlagt cirka 22 MW

 

Administrationen

Som verkställande direktör fungerar Roald von Schoultz, tel. 040 846 2184.
Mika Laaksonen fungerar som bolagets driftchef, tel. 044 358 5923.
Som processoperatörer fungerar Stefan Hermansson och Jonas Holmén.

De övriga drifttjänsterna köps av Pargas stad och privata företag. Bokföringen sköts av Accountor Oy, som också har uppgjort bokslutet.


Revisionsföretaget är BDO Oy, Jukka Korin, CGR

 
Pargas stad äger 100 % av bolagets aktier


Styrelsemedlemmar:

Tarmo Tuominen, ordförande

Kurt Lundqvist, viceordförande
Dan-Peter Henriksson
Mona Rönnholm
Jari Tschernij

Pålitlig år efter år

  ÅRSBERÄTTELSE 2017

  ÅRSBERÄTTELSE 2016

  ÅRSBERÄTTELSE 2015

  ÅRSBERÄTTELSE 2014

  ÅRSBERÄTTELSE 2013

  ÅRSBERÄTTELSE 2012

  ÅRSBERÄTTELSE 2011

  ÅRSBERÄTTELSE 2010

  ÅRSBERÄTTELSE 2009

Kontakta oss!

Pargas Fjärrvärme Ab är ett solvent företag och en pålitlig producent av fjärrvärme. Vi berättar gärna mera om våra verksamhetsmetoder och om biovärmeanläggningen, kontakta oss!