Smartta lösningar möjligör integrering av fjärrvärme och andra energisystem!