Ett biovärmekraftverk som bär sitt miljöansvar

Pargas Fjärrvärme är en koldioxidneutral energiproducent. Fjärrvärmen produceras i två biovärmeanläggningar i Lövnäs som ligger ett par kilometer från Pargas centrum.
Båda biovärmeanläggningarna har konventionella rostpannor, i vilka man enbart bränner miljövänligt skogsflis som levereras  av närproducenter.

I vår värmeproduktion använder vi också spillvärme som härstammar från processerna i de lokala industrianläggningarna.

För att säkerställa värmeleveranserna till våra kunder har vi 3 st reservvärmecentraler placerade på strategiska ställen i staden. Dessa drivs med lätt brännolja och startas endast i nödfall.

Vi betjänar gärna

Vi berättar gärna mera om våra verksamhetsmetoder. Du kan nå Pargas Fjärrvärme genom att ringa eller skicka ett meddelande. Se våra detaljerade kontaktuppgifter här.