Avbrott i fjärrvärmen på Kyrkgropsgänden!

Vid Kyrkgropsgränden har påträffats en läcka i fjärvärmenätet som måste åtgärdas omedelbart 26.4 mellan kl.8:30-13:00. Vi beklagar eventuella olägenheter detta innebär!