DEJOUR - PÄIVYSTÄJÄ

Vardagar - Arkipäivisin 07-16

 

 040 846 2184

 

Övrig tid - Muu aika

040 569 2622

Paraisten Kaukolämpö Oy - Pargas Fjärrvärme

Avbrott i fjärrvärmen på Kyrkgropsgänden!

Vid Kyrkgropsgränden har påträffats en läcka i fjärvärmenätet som måste åtgärdas omedelbart 26.4 mellan kl.8:30-13:00. Vi beklagar eventuella olägenheter detta innebär!