DEJOUR - PÄIVYSTÄJÄ

Vardagar - Arkipäivisin 07-16

 

 040 846 2184

 

Övrig tid - Muu aika

040 569 2622

Paraisten Kaukolämpö Oy - Pargas Fjärrvärme

Fjärrvärmenätets förbättrings och utvidgningsarbeten 2022

Vi utför förbättrings och utvidgningsarbeten på fjärrvärmenätet vid Parsby och skolgatan under sommaren 2022. Vi försöker minimera avrotten i fjärrvärmedistributionen som eventuelt kommer att ske vid ett senare tillfälle som vi dock kommer at meddela i god tid på förhand!

 

Vi beklagar olägenheterna som arbeten medförsig för de som rör sig i tarfiken!