Fjärrvärmenätets förbättrings och utvidgningsarbeten 2022

Vi utför förbättrings och utvidgningsarbeten på fjärrvärmenätet vid Parsby och skolgatan under sommaren 2022. Vi försöker minimera avrotten i fjärrvärmedistributionen som eventuelt kommer att ske vid ett senare tillfälle som vi dock kommer at meddela i god tid på förhand!

 

Vi beklagar olägenheterna som arbeten medförsig för de som rör sig i tarfiken!