Förbättringsarbeten utförs på fjärrvärmenätet mellan 8.11.2022 kl.8:00->kl.10:00

Vi utför förbättrings arbeten på fjärrvärmelinjen vid Finnsementtis värmeväxlarhus. Tillgången till värme och varmt bruksvatten är avbruten under tiden för en del av fjärrvärmekunderna vid Malmnäs. Vi beklagar eventuella olägenheter detta innebär.