DEJOUR - PÄIVYSTÄJÄ

Vardagar - Arkipäivisin 07-16

 

 040 846 2184

 

Övrig tid - Muu aika

040 569 2622

Paraisten Kaukolämpö Oy - Pargas Fjärrvärme

Förbättringsarbeten utförs på fjärrvärmenätet mellan 8.11.2022 kl.8:00->kl.10:00

Vi utför förbättrings arbeten på fjärrvärmelinjen vid Finnsementtis värmeväxlarhus. Tillgången till värme och varmt bruksvatten är avbruten under tiden för en del av fjärrvärmekunderna vid Malmnäs. Vi beklagar eventuella olägenheter detta innebär.