Inteligent fjärrvärme är det nya normala i fastigheterna och hemmen!