Rökgastvättningen gör det möjligt att minimera utsläppen samt att ta till vara spillvärme!